הדפס
חיפוש באתר

זכות שימוש בפריט רכוש קבוע שהתקבלה ללא תמורה - הטיפול החשבונאי על ידי מלכ"רים

פורסם מסמך מדיוני הוועדה המקצועית

הוועדה המקצועית קיימה לאחרונה דיון בנושא כללי ההכרה והמדידה של זכות שימוש בפריט רכוש קבוע שהתקבלה על ידי מלכ"רים ללא תמורה. פרסום זה כולל את עמדת הוועדה המקצועית בנושא.

פרסום זה נכלל בפרסומים מדיוני הוועדה - פרסומים שונים. לצפייה בפרסום - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות