הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של 5 החלטות AGENDA DECISION של ה-IFRIC מחודשים אפריל-יולי

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודשים אפריל - יולי 2022.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות