הדפס
חיפוש באתר

פורסם תרגום לעברית של החלטה נוספת AGENDA DECISION של ה-IFRIC מחודש אוקטובר

חברות למטרת רכישה מיוחדת: טיפול חשבונאי בכתבי אופציה ברכישה

ההחלטה בנושא חברות למטרת רכישה מיוחדת: טיפול חשבונאי בכתבי אופציה ברכישה פורסמה על ידי ה IFRIC בחודש אוקטובר 2022.

ניתן לצפות בתרגום בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות