הדפס
חיפוש באתר

פורסמה הנחיה מקצועית 2023/1 - גילויים בדבר השפעות מלחמת "חרבות ברזל" בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 30 בספטמבר 2023, שאושרו לאחר 7 באוקטובר 2023

הוועדה המקצועית אישרה לאחרונה הנחיה מקצועית המתייחסת לגילויים בדבר השפעות מלחמת "חרבות ברזל" בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 30 בספטמבר 2023 שאושרו לאחר 7 באוקטובר 2023

ביום 7 באוקטובר 2023 בעקבות המתקפות על ישראל והמצב הביטחוני, הכריזה ממשלת ישראל על מלחמת "חרבות ברזל" וכתוצאה מכך קבעה הגבלות שונות ובכללן אזורים בהם קיימות הגבלות על תנועה של אזרחים, הגבלה על התכנסויות שונות, שינויים בפעילות מערכת החינוך וכיו"ב וגייסה אזרחים רבים לשירות מילואים. 

למלחמת "חרבות ברזל", להתקפות על ישראל ולפעולות שנקטה ממשלת ישראל השפעות ישירות ועקיפות (להלן- "השפעות מלחמת "חרבות ברזל"") על ישויות רבות, שעשויות להיות משמעותיות. ניכר כי השפעות מלחמת "חרבות ברזל" הובילו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ולירידה והאטה בפעילות הכלכלית.

מלחמת "חרבות ברזל" והפעולות שננקטו בעקבותיה מהוות אירוע שאינו חייב-התאמה לגבי דוחות כספיים לתקופות עד וכולל 30 בספטמבר 2023, שאושרו לפרסום לאחר ה-7 באוקטובר 2023, אלא אם כן מדובר בסוגיית העסק החי.

ההנחיה המקצועית מבהירה מהם הגילויים הנדרשים ומספקת גם דוגמאות לגילויים אפשריים. ההבהרה מתייחסת גם לצורך בבחינת העסק החי.

ההנחיה המקצועית מופיעה בתקינה ישראלית – הבהרות. לצפייה בהנחיה המקצועית - לחץ כאן.

 

חזרה לכל החדשות