הדפס
חיפוש באתר

החלטה על דחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ושל תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי

הוועדה המקצועית החליטה לדחות את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 43 ושל תקן חשבונאות מספר 44 לתקופות דיווח המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קיימה אתמול דיון בפנייה של לשכת רואי חשבון בישראל בבקשה לדחות בשנה את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 43, הכנסות מחוזים עם לקוחות ושל תקן חשבונאות מספר 44, עלויות אשראי לאור הצורך בהיערכות נרחבת הנדרשת ליישום התקנים והמגבלות המשמעותיות על פעילות התאגידים, בצד מחסור בכוח אדם הנובעים ממלחמת חרבות ברזל.

בדיון, קיבלה הוועדה המקצועית החלטה עקרונית להיעתר לבקשה ולדחות את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 43 ושל תקן חשבונאות מספר 44 בשנה (כלומר, לתקופות דיווח המתחילות ביום 1 בינואר 2025 או לאחריו).

שני התקנים מאפשרים יישום מוקדם יותר ואפשרות זו תיוותר גם לאחר תיקון מועד התחילה המחייב.

תיקון מועד התחילה של התקנים דורש תהליך תקינה של תקן ולפיכך הוועדה המקצועית תפעל על מנת לפרסם הצעה לתקן בנושא בהקדם.

חזרה לכל החדשות