הדפס
חיפוש באתר

פורסמו תרגומים לעברית של שלוש החלטות AGENDA DECISION של ה-IFRIC מחודש אוקטובר 2023

מעונות והלוואות למעונות שהוענקו לעובדים, פרמיות לקבל מגורם מתווך, ערבות על חוזה נגזר

ההחלטות פורסמו על ידי ה IFRIC בחודש אוקטובר 2023.

ניתן לצפות בתרגומים בתקינה בינלאומית - IFRIC'S AGENDA DECISIONS או ללחוץ כאן

חזרה לכל החדשות