פרופסור אסיאג חיים, רו"ח

חיים משמש כחבר בוועדה המקצועית החל משנת 2000. חיים כיהן ומכהן כיו"ר ועדות חשבונאיות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, כגון בנושא מגזרים, פעילויות מופסקות ומכשירים פיננסים.

חיים בעל רישיון לראיית חשבון משנת 1993 ובוגר החוגים חשבונאות וכלכלה (בהצטיינות) באוניברסיטת תל אביב. את דרכו המקצועית החל חיים בשנת 1989 במשרד רואי חשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton, בהמשך הפך למנהל המחלקה המקצועית במשרד וב-1995 התמנה לשותף המחלקה. בשנים 2002-2001 שימש כשותף במשרד רואי החשבון ליובושיץ קסירר Arthur Andersen ובשנים 2009-2002 כשותף בכיר במשרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר  Ernst & Young.

כיום חיים משמש כשותף מנהל באסיאג יועצים בע"מ - חברה אשר עוסקת בהענקת מעטפת שירותים פיננסים ומקצועיים.

בתחום האקדמיה חיים שימש מאז שנת 1991 מרצה בכיר בחוג לחשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למנהל עד סוף שנת 2016. החל משנת  2018 משמש כמרצה באוניברסיטה הפתוחה. בנוסף, הוא מרצה לדירקטורים, מנהלי כספים, נושאי משרות, חברות ותאגידים בנקאיים במגוון קורסים בתחום החשבונאות והמימון.

חיים כיהן בין השנים 2013-2010 כיו"ר דירקטוריון של חברת הדס ארזים בית השקעות והחל משנת 2013 ואילך משמש כיו"ר הדירקטוריון של חברת הלמן-אלדובי בית השקעות.

חיים פרסם מספר רב  של ספרים ומאמרים מקצועיים בתחום החשבונאות.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית