רו"ח פרץ משה

משה שימש כחבר בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החל משנת 2006 והחל משנת 2022 משתתף קבוע בדיוני הוועדה המקצועית. קודם לכן והחל משנת 2004, שימש משה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית. בנוסף, משה כיהן כיו"ר וכחבר של ועדות חשבונאיות שונות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, כדוגמת: יו"ר הצוות בנושא אימוץ התקן הבינלאומי IFRS 1, לקראת האימוץ לראשונה של תקני ה- IFRS בישראל.

משה בעל רישיון לראיית חשבון משנת 1987. למשה תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה (בהצטיינות) ותואר מוסמך (MA) בכלכלה עם התמחות בכלכלת עסקים (בהצטיינות), מאוניברסיטת תל-אביב.   

משה הצטרף למשרד PwC Israel בשנת 1984, מונה לראש המחלקה המקצועית של המשרד בשנת 1994 ומונה לשותף במשרד בשנת 1997. מאז הוא משמש כשותף וכראש המחלקה המקצועית של המשרד, החבר ברשת הבינלאומית PwC.

משה משמש כשותף מקצועי (Global ACS Partner) בפורום המקצועי הבכיר של הרשת הבינלאומית PwC בתחום התקינה הבינלאומית (IFRS), שקובע את עמדת הרשת הבינלאומית  PwCבנושאים המקצועיים השונים. בנוסף משמש משה כשותף בקבוצה הגלובלית Capital Markets Group של הרשת הבינלאומית PwC.

למשה ניסיון בהוראה אקדמית משנת 1984, והוא משמש כמרצה בכיר בתואר הראשון ואחראי על לימודי שנה ד' בחוג לחשבונאות של אוניברסיטת תל-אביב. בנוסף, משה מרצה בפורמים מקצועיים שונים: לדירקטורים, מנכ"לים ומנהלי כספים בנושאי חשבונאות ודיווח כספי.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית