רו"ח ספיר דב, יו"ר הוועדה המקצועית

באפריל 1997, מועד הקמת המוסד לתקינה, התמנה דב כחבר הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה. תרומתו הרבה לוועדה המקצועית, נסיונו הרב ומקצועיותו הובילו למינויו כיו"ר הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה ביוני 2003. במהלך כהונתו החליטה הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה על המעבר של החברות הציבוריות לדיווח לפי התקינה הבינלאומית.

דרכו המקצועית של דב החלה בשנת 1958 בקורס מס הכנסה שלאחריו עבד דב באגף מס הכנסה כמפקח מבקר עד לשנת 1960. בשנת 1961 הצטרף דב למשרד בבלי מילנר ושות' כמנהל בכיר ולאחר מכן מונה כשותף במשרד זה. בשנת 1979 מונה דב כסמנכ"ל בנק לאומי והיה אחראי על תכנון המסים של קונצרן בנק לאומי. בשנת 1981 הצטרף דב למשרד ליובושיץ קסירר כשותף בכיר ובשנת 1988 הצטרף כשותף בכיר למשרד קסלמן וקסלמן.

פעילותו של דב בלשכת רואי חשבון החלה בשנת 1981. בשנים 1992-1986 שימש דב כסגן נשיא לשכת רואי חשבון. משנת 1985 שימש דב כחבר בוועדה לכללי חשבונאות והחל משנת 1993 שימש דב כיו"ר הוועדה לכללי חשבונאות וכיו"ר משותף של המועצה המקצועית עד למינויו כחבר הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה בשנת 1997. כמו כן, מונה דב בשנת 1982 כיו"ר ועדה למתן תשובות לחברים בעניני מסים והוא משמש בתפקיד זה עד היום.

דב משמש החל משנת 2003 כחבר בדירקטוריון אורט ויו"ר ועדת הכספים של אורט והחל משנת 2008 משמש כחבר דירקטוריון לאומי שוקי הון.

דב היה חבר בוועדת שטיינברג למיסוי בתנאי אינפלציה ובוועדת ששינסקי למיסוי הפרט ואף שימש כמרצה בחשבונאות וביקורת חשבונות באוניברסיטת ת"א בשנים 1985-1965.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית