הדפס
חיפוש באתר

הוועדה המקצועית

חברי ועדה

הוועדה המקצועית מונה שבעה חברים, כאשר אחד מהם מכהן כיושב ראש הוועדה בשכר ושישה חברים נוספים (ללא שכר) אשר שלושה מהם מתמנים על ידי לשכת רואי חשבון ושלושת האחרים על ידי רשות ניירות ערך.

 

משתתפים קבועים

בנוסף לחברי הוועדה, מוזמנים להשתתף בישיבות הוועדה, באורח קבע ללא זכות הצבעה, משתתפים קבועים, שנבחרים בהסכמה של רשות ניירות ערך ולשכת רואי חשבון. לעיתים, מוזמנים לדיוני הוועדה אנשים בעלי ידע מקצועי נרחב בתחומים בהם עוסקת הוועדה.

 

מרכזת הוועדה