הדפס
חיפוש באתר

שנת 2020

להלן הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית בשנת 2020 אשר אושרו.

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.

 


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 22.12.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 24.11.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 10.11.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 27.10.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 8.9.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 11.8.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 28.7.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 14.7.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 30.6.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 16.6.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 26.5.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 12.5.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 5.5.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 3.3.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 28.1.2020


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 14.1.2020