הדפס
חיפוש באתר

שנת 2021

להלן הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית בשנת 2021 אשר אושרו.

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.

 


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 21.12.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 23.11.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 2.11.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 12.10.21


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 31.8.21


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 3.8.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 20.7.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 13.7.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 29.6.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 8.6.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 25.5.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 11.5.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 27.4.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 22.4.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 9.3.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 23.2.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 9.2.2021


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 19.1.2021