הדפס
חיפוש באתר

שנת 2023

להלן הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקצועית בשנת 2023 אשר אושרו.

לפרסומים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא תקני דיווח כספי בינלאומיים אין מעמד של תקן או הבהרה והם אינם מחייבים.

 


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 12.9.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 1.8.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 25.7.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 27.6.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 13.6.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 9.5.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 4.4.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 14.3.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 28.2.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 7.2.23


פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית 24.1.23