הדפס
חיפוש באתר

תקינה ישראלית

התקינה הישראלית היא תקינה המפורסמת על ידי המוסד לתקינה ותקינה שפורסמה בעבר על ידי לשכת רואי חשבון ואומצה על ידי המוסד לתקינה בעת הקמתו והיא כוללת את תקני החשבונאות, ההבהרות וגילוי הדעת. כיום חלה התקינה הישראלית על חברות פרטיות.

בתחום של התקינה הישראלית, המוסד לתקינה עוסק בתקינה חשבונאית שוטפת, במטרה להעלות את רמת התקינה החשבונאית בישראל ולשפר את הטיב, השקיפות והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים. למידע נוסף לגבי הליך התקינה לחץ כאן.