הדפס
חיפוש באתר

פורסמו הצעה לתקן חשבונאות מספר 43 (מעודכן 2024) והצעה לתקן חשבונאות מספר 44 (מעודכן 2024)

הכנסות מחוזים עם לקוחות ועלויות אשראי

בהמשך להודעה לגבי החלטתה של הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לדחות את מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 43 ושל תקן חשבונאות מספר 44 אושרו לאחרונה הצעה לתקן חשבונאות מספר 43 (מעודכן 2024), הכנסות מחוזים עם לקוחות והצעה לתקן חשבונאות מספר 44 (מעודכן 2024), עלויות אשראי. מטרת עדכון התקנים האמורים היא דחיית מועד התחילה של התקנים בשנה. בהצעות המעודכנות סומנו השינויים לעומת התקנים שפורסמו באוקטובר 2022.

המוסד לתקינה מפרסם את ההצעות לתקנים על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכת ההצעה, לתקן סופי. הערות ותגובות נבקש להעביר אלינו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני ([email protected]) עד ליום 17 בינואר 2024.

ההצעות לתקן מופיעות בתקינה ישראלית - הצעות לתקני חשבונאות.

 

לצפייה בהצעה לתקן חשבונאות מספר 43 הכנסות מחוזים עם לקוחות - לחץ כאן

לצפייה בהצעה לתקן חשבונאות מספר 44 עלויות אשראי - לחץ כאן.

חזרה לכל החדשות