רו"ח טבח שאול

שאול משמש כיועץ מקצועי בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החל משנת 2008. שאול בוגר החוג לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב ובעל רישיון רואה חשבון משנת 1983.

שאול שימש כשותף החל משנת 1984 בפירמת רואי החשבון ראובני, הרטוב, טפר ושות' וריכז את הטיפול בתחומים המקצועיים לרבות תחומי החשבונאות והמיסוי. הפירמה הייתה חברה ברשת הבינלאומית לראיית חשבון Pannell Kerr Forster (PKF). החל משנת  2010  מכהן כשותף בכיר בפירמת רו"ח הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח.

בשנים 1984-1993 שימש כעוזר הוראה בחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב ובשנים 1993‑2005 שימש כמורה מן החוץ בפקולטה לניהול, באוניברסיטת תל-אביב, במקצועות חשבונאות פיננסית וחשבונאות ניהולית.

שאול חבר בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון החל משנת 2009.

שאול פרסם מאמרים רבים בנושאי מיסוי בכתבי עת בישראל.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית