רו"ח עדיני אלעד

אלעד מונה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2021.

אלעד בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ומוסמך במנהל עסקים בהצטיינות (אוניברסיטת ת"א והאוניברסיטה העברית) ובעל רישיון לראיית חשבון משנת 2010.

כיום משמש אלעד כשותף, מנהל מחלקת בקרת איכות וניהול סיכונים ושותף במחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון פאהן קנה ושות'. במסגרת תפקידו זה מספק אלעד מתן תמיכה מקצועית בנושאי חשבונאות, ביקורת,  אי תלות וניגודי עניינים וליווי צוותי ביקורת במשרד, לרבות במסגרת הליכי תשקיף והתדיינויות מול סגל רשות ניירות ערך בישראל.

במהלך השנים צבר אלעד ידע ובקיאות בתקינה הבינלאומית בחשבונאות (IFRS), בתקינה הישראלית בחשבונאות (Israeli GAAP) ובכללי הרגולציה הנהוגים בתאגידים ציבוריים שונים ומשמש כיועץ לחברות פרטיות במסגרת תהליכי הנפקה לראשונה בישראל ובחו"ל. לאלעד ניסיון רב בהעברת הדרכות והשתלמויות מקצועיות.

בעבר, לימד אלעד במשך כ-12 שנים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת ת"א, בחוג לחשבונאות (כמרצה בכיר - מורה מן החוץ) ושימש בין היתר כמרכז תחום החשבונאות הפיננסית בלימודי שנת ההשלמה. כיום משמש אלעד כמרצה בכיר בביה"ס לחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למינהל.

החל משנת 2019 משמש אלעד כחבר נלווה בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון בישראל.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית