רו"ח עדיני אלעד

אלעד מונה כמשתתף קבוע בישיבות הוועדה המקצועית החל משנת 2021.

אלעד בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ומוסמך במנהל עסקים בהצטיינות (אוניברסיטת ת"א והאוניברסיטה העברית) ובעל רישיון לראיית חשבון משנת 2010.

כיום משמש אלעד כיועץ חשבונאי לחברות שונות, מלווה בתהליכי הנפקה לראשונה (IPO) בישראל ובחו"ל ובתהליכים שונים בארגונים, במתן חוות דעת חשבונאיות ובמתן שירותים למשרדי ראיית חשבון.

בעבר, שימש אלעד, בין היתר, כשותף, מנהל מחלקת בקרת איכות וניהול סיכונים ושותף במחלקה המקצועית במשרד רואי החשבון פאהן קנה ושות'. במסגרת תפקידו זה סיפק אלעד מתן תמיכה מקצועית בנושאי חשבונאות, ביקורת,  בקרת איכות, אי תלות וניגודי עניינים וליווי צוותי ביקורת במשרד, לרבות במסגרת הליכי תשקיף והתדיינויות מול סגל רשות ניירות ערך בישראל. בנוסף, לאורך השנים לימד אלעד בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת ת"א, בחוג לחשבונאות (כמרצה בכיר - מורה מן החוץ) ושימש גם כמרכז תחום החשבונאות הפיננסית בלימודי שנת ההשלמה וכן לימד במוסדות אקדמיים נוספים (בהם בביה"ס לחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למינהל ובמכללה האקדמית באשקלון).

במהלך השנים צבר אלעד ידע ובקיאות בתקינה הבינלאומית בחשבונאות (IFRS), בתקינה הישראלית בחשבונאות (Israeli GAAP) ובכללי הרגולציה הנהוגים בתאגידים ציבוריים שונים. לאלעד ניסיון רב בהעברת הדרכות והשתלמויות מקצועיות.

החל משנת 2019 משמש אלעד גם כחבר נלווה בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון בישראל.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית