רו"ח מנשס רונן

רונן כיהן כחבר בוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החל משנת 2010 והחל משנת 2022 משתתף קבוע בדיוני הוועדה המקצועית. רונן שימש קודם לכן כיועץ מקצועי לוועדה והשתתף בישיבות משנת 2003. רונן בעל רישיון רואה חשבון משנת 1996 ובעל תואר ראשון במנהל עסקים – התמחות בחשבונאות ובמימון מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל.

רונן החל את דרכו המקצועית במשרד סומך חייקין בשנת 1992. בשנת 1999 הצטרף למשרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר והחל משנת 2000 שותף במשרד ומתפקד כמנהל וראש המחלקה המקצועית.

רונן חבר בוועדה המקצועית של EY גלובל, אשר דנה וקובעת את מדיניות הפירמה בנושאים מקצועיים ובקשר מול הרגולטורים השונים בעולם.

לרונן ניסיון של מעל 20 שנה כמרצה בכיר באקדמיה בקורסים מתקדמים בחשבונאות פיננסית, במסלול האקדמי של המכללה למינהל ובאוניברסיטת תל-אביב.

 

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית