רו"ח שלומי שוב

שלומי שוב, בעלים ומנכ"ל של IFRS קונסלטינג בע"מ שעוסקת במתן שירותי יעוץ חשבונאי לחברות ולרואי חשבון וראש החוג לחשבונאות וסגן דיקן בבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה).

שלומי הוא מומחה IFRS והמחבר הראשי של הספר "חשבונאות פיננסית חדשה: IFRS 2020". שלומי מכהן כראש (במשותף) של פורום שווי הוגן  Fair Value Forum (FVF) וכדירקטור חיצוני, חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול באלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. מכהן גם כדירקטור חיצוני וחבר בועדה המקצועית של חברת מידרוג (חברה בת של מוד'יס).

 

חזרה לוועדה המקצועית