רו"ח גרינברג אודי

אודי משמש כחבר הוועדה החל משנת 2022 ושימש כמשתתף קבוע בדיוני הועדה המקצועית החל משנת 2010. אודי כיהן ומכהן כיו"ר ועדות חשבונאיות אד-הוק של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, כגון בנושאים של גידורים וחכירות. 

אודי בעל רישיון לראיית חשבון משנת 2002 ובוגר החוגים לחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב.

אודי החל לעבוד בשנת 2000 במשרד רואי החשבון BDO זיו האפט במחלקה המקצועית. בשנים 2005-2007 אודי עבד ב -National SEC department של BDO  ארצות הברית בשיקאגו. החל משנת 2008 אודי משמש כשותף המחלקה המקצועית ב - BDO זיו האפט.

בנוסף לתפקידו כשותף המחלקה המקצועית ב - BDO זיו האפט הוא גם מתפקד כאחד משותפי המחלקה המקצועית הבינלאומית של BDO Global IFRS group.

בתוקף תפקידו זו הוא מייצג את רשת BDO  מול גופי תקינה ורגולטורים בינלאומיים כגון ה- IFRS Advisory Council.

אודי שימש בעבר כמרצה בכיר לחשבונאות פיננסית במכללה למינהל והמרכז הבינתחומי ובהווה מרצה בפורומים שונים של איגודים וחברות.

 

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית