רו"ח גולדשטיין אלי

אלי מכהן כמשתתף קבוע בוועדה המקצועית, החל משנת 2015.

אלי חבר הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל משנת 2012, והחל בשנת 2015 מכהן בתפקיד סגן נשיא הלשכה. אלי מכהן כיו"ר המועצה המקצועית של הלשכה החל מאפריל 2018, מכהן כיו"ר הועדה להיגוי התקינה בביקורת ומנהל את ה"אשנב לפרקטיקה" של הלשכה.

אלי בוגר אוניברסיטת בר-אילן בלימודי חשבונאות וכלכלה ובעל רישיון רואה חשבון משנת 1983 לאחר שעבר את בחינות ההסמכה בהצטיינות. 

אלי פועל כרו"ח מבקר בשורה ארוכה של תאגידים, ציבוריים ופרטיים, מכהן כמבקר פנים וכן משמש כדירקטור ודח"צ בתאגידים נוספים.

[email protected]

חזרה לוועדה המקצועית